Choose language:
Pratite nas:

Upravljanje kontinuitetom poslovanja

Prekidi u odvijanju poslovnih procesa, odnosno poslovanju tvrtkama uzrokuju direktno mjerljive financijske gubitke. Osim tih, mjerljivih gubitaka, prekidi u poslovanju, mogu uzrokovati i druge štete kao što su gubitak kredibiliteta kod klijenata, pozicije na tržištu, ugleda tvrtke koji nisu direktno mjerljivi, ali mogu imati vrlo ozbiljne posljedice na poslovanje.


Kroz uslugu BCP (eng. Business Continuity Planning) i DRP (eng. Disaster Recovery Planning) planiranja naši konzultanti klijentu pružaju pomoć pri uspostavi procesa upravljanja kontinuitetom poslovanja (eng. BCM – Business Continuity Management).
 
Upravljanje kontinuitetom poslovanja, osim planiranja reakcije u slučaju katastrofalnih događaja (npr. požari, elementarne nepogode i sl.), uključuje i bilo kakve druge događaje koji mogu uzrokovati prekide poslovanja (prekid pružanja usluge od strane dobavljača, padovi računalnih i mrežnih sustava i sl.) koji imaju direktan utjecaj na odvijanje poslovanja, odnosno uzrokuju gubitke za poslovanje.
 
Sustavnim pristupom koji uključuje:
  • identifikaciju ključnih poslovnih procesa i procjenu utjecaja na poslovanje (eng. Business Impact Assesment),
  • definiranje BCP strategije,
  • izradu BCP i DRP planova,
  • testiranje planova i
  • uspostavu procedura za održavanje i unapređenje BCM procesa,
klijent dobiva efikasan sustav za upravljanje kontinuitetom poslovanja koji omogućava:
  • planiranje izvanrednih situacija,
  • upravljanje izvanrednim situacijama,
  • pokretanje alternativnog odvijanja poslovnih procesa u slučaju potrebe i
  • oporavak poslovanja.
Uspostavom procesa upravljanja kontinuitetom poslovanja klijent dobiva sustav koji u skladu s strateškim poslovnim ciljevima osigurava funkcioniranje ključnih poslovnih procesa i odgovarajuću razinu u sluga IT-a slučaju izvanrednih događaja.
 
BCP/DRP planovi i sva ostala dokumentacija zadovoljava zahtjeve revizije u dijelu vezanom uz kontinuitet poslovanja.