Choose Language:
Pratite nas:

Rapid7

Rapid7 është kompania me rritjen më të shpejtë në botë për menaxhimin e dobësive. Ajo është njohur me çmime të shumta prestigjioze, duke përfshirë edhe Gartner i cili e ka vlerësuarar Rapid7 si "Strongly positive".


NeXpose

Manaxhimi i dobësive (vulnerability management) përbën një sfidë të madhe për kompanitë. NeXpose ofron një nga bazat e të dhënave më të mëdha të dobësive për të identifikuar dobësitë që përfaqësojnë kërcënimin më të madh për organizatën tuaj.
Rapid7 NeXpose identifikon dobësitë nëpër rrjete, sisteme operative, baza të dhënash, aplikacione web dhe një gamë të gjerë platformash, përmes një motorri kërkimi inteligjent,  dhe analizon e u jep prioritet dobësive të caktuara.
 
 
 
 

Ekspozimi ndaj kërcënimeve

Me rritjen e vazhdueshme të numrit të sulmeve si dhe të dobësive në sisteme, ekspertët e sigurisë duhet të jenë në gjendje të njohin kërcënimet reale dhe të reagojnë menjëherë ndaj rreziqeve më serioze. NeXpose është i vetmi mjet në treg që përdor të dhëna aktuale mbi kërcënimet gjatë klasifikimit të rrezikut për të dhënat kritike të biznesit
 

Skanime të sakta

NeXpose skanon dhe identifikon dobësitë nga perspektiva e sulmuesit. Si rezultat, false positives janë shumë të ulëta.

Plani për të zvogëluar riskun

NeXpose ofron një plan udhëzues rehabilitimi të bazuar në rrezik me informacion të detajuar në reduktimin e kostove operacionale dhe të ekspozimit të rrezikut.
NeXpose ndihmon në zvogëlimin e ekspozimi sipas vlerësimit të riskut dhe në këtë mënyrë redukton kostot operative dhe të ekspozimit të riskut.
 

Përputhshmëria

NeXpose ofron një sërë templates dhe raporte për kuadrin rregullator (SOX, HIPAA, GLBA) dhe standarde (PCI DSS) ekzistuese.
 

Siguria përtej përputhjes

NeXpose ofron templates të politikave dhe të raportimit për të demonstruar pajtueshmërinë me rregulloret kryesore (SOX, HIPAA, GLBA) dhe standardet e industrisë (PCI DSS), duke reduktuar mundësinë e humbjes së boshllëqeve të sigurisë.
 

Raportim dhe administrim fleksibël

Pavarësisht nëse implementohet si një produkt software, si pajisje apo si shërbim i jashtëm, ndërfaqet e NeXpose u mundësojnë të gjitha palëve të interesuara marrjen e masave të duhura.
 

PCI DSS Scanning

Rapid7 është PCI Council Approved Scanning Vendor (ASV) i cili certifikon kompanitë me qëllim për të ndihmuar tregtarët (merchants) në arritjen e përputhshmërisë me Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS).

Nexpose dhe Metasploit mund t'ju ndihmojnë për të kompletuar skanime të dobësive (vulnerability scanning) dhe penetration teste që kërkon PCI DSS, r ose si pjesë e testimit zyrtar për përputhshmërinë PCI DSS, ose në përgatitjet për të.

Metasploit

Metasploit është një mjet për profesionistët e sigurisë të specializuar në penetration tests dhe që kërkojnë një zgjidhje e cila shkon përtej skanimit të dobësive. Në tetor 2009, Rapid7 bleu Metasploit, një framework open-source për penetration testing dhe baza e të dhënave më e madhe në botë e exploits piblike të testuara, i cili rritet e pasurohet vazhdimisht. Metasploit ofrohet në disa mënyra, nga versioni falas open-source deri në paketën e nivelit enterprise.
 

 

 
 

Na kontaktoni, nëse keni nevojë të:

  • përmirësoni sistemin dhe proceset tuaj të menaxhimit të dobësive;
  • reduktoni risqet e sigurisë me anë të zbulimi efikas e deri në eliminimin e dobësive;
  • ulni kostot e sistemit të menaxhimit të dobësive;
  • përmbushni kërkesat rregullatore.

Shkarko dokumentin