Choose Language:
Pratite nas:
back

Pozicion i lirë - Penetration tester/konsulent sigurie

23.11.2018

INFIGO është duke kërkuar për penetration testers dhe konsulet për sigurinë e informacioneve. Përvoja e mëparshme është e dëshirueshme, por nuk kërkohet. Megjithatë, prapavijë të fortë teknike dhe të kuptuarit e teknologjive të ndryshme, duke përfshirë reverse enginnering, programim, gjuhë programimi, zbulimin dhe shfrytëzimin e vulnerabilitetit, teknologjitë web dhe mobile, janë një domosdoshmëri. Nëse ju jeni përgjegjës dhe të gatshëm për të vepruar si pjesë e ekipit të ekspertëve të INFIGO IS, apliko për pozicionin me dërgimin e CV tuaj dhe leter motivimi në posao@infigo.hr.